Varning: På grund av extremt hög medieefterfrågan kommer vi att stänga registreringen från och med DD/MM/ÅÅÅÅ - SKYNDA mm:ss

BitIQ - Avslöjar en avancerad app

Om vår intuitiva handelsmjukvara

Utvecklingen av BitIQ inspirerades av den störande potentialen hos AI och maskininlärning i vår moderna värld. Vi är övertygade om att kraften i dessa tekniker kommer att hjälpa investerare att öka sina handelsresultat även i den vilda världen av global handel med finansiella tillgångar. Förmågan att logiskt bearbeta många mängder data och information kan hjälpa handlare att fatta korrekta beslut angående risker och möjligheter på marknaden. BitIQ kan skanna marknaderna i sekunden och generera värdefulla insikter för att hjälpa investerare att välja de bästa tillgångarna att handla vid rätt tidpunkt. I denna era är det lätt för investerare att bombarderas med många informationskällor till den grad att det blir svårt att härleda några värdefulla korrelationer eller mönster på marknaden. Men med BitIQ kommer investerare alltid att ligga steget före och kunna upptäcka lukrativa möjligheter när de utvecklas på marknaderna. Öppna ditt BitIQ-konto och börja handla smart hela tiden.

BitIQ - Om vår intuitiva handelsmjukvara
BitIQ - Teamet BitIQBitIQ - Teamet BitIQ

Teamet BitIQ

Vi är ett team som består av privata fondförvaltare, AI- och maskininlärningsexperter, mjukvaruutvecklare samt kvantitativa finansexperter. Vi undersöker aktivt HFT-strategier (högfrekvent handel) och portföljmodeller för olika finansiella tillgångsklasser. Vårt mål var att utnyttja den senaste tekniken och finansiella innovationer för att exponera den genomsnittliga privatinvesteraren för större möjligheter på de breda globala finansmarknaderna, inklusive kryptovalutor som Bitcoin. Detta är vad som inspirerade utvecklingen av BitIQ. BitIQ genomgick grundlig forskning, testning och optimering innan den gjordes tillgänglig för allmänheten. Appen är väldigt mångsidig, men vi lyckades också göra den väldigt användarvänlig även för nybörjare. Vi kommer att fortsätta att underhålla och förbättra appen så att den förblir relevant när marknaderna förändras och fler finansteknologier dyker upp. Vi har fullt förtroende för förmågorna och potentialen hos BitIQ, och vi är glada att alla handlare nu kan följa med oss på denna spännande och lönsamma resa.

SB2.0 2024-07-25 15:03:12